การรณรงค์ขับขี่ปลอดภัยช่วงเทศกาลสงกรานต์ปี 2564

ในเดือนเมษายน พ.ศ. 2564 GAI ได้เข้าร่วม “แคมเปญขับขี่ปลอดภัยในช่วงเทศกาลสงกรานต์” เพื่อปลุกจิตสำนึกในการขับขี่อย่างปลอดภัยในช่วงวันหยุด และร่วมพิธีรดน้ำขอพรจากผู้อาวุโสของ GAI เพื่อแสดงความเคารพ