สินค้าของเรา

เราเป็นผู้ผลิตชั้นนำที่เน้นกาวสำหรับยึดเกาะแผงบอร์ด ฟอร์มาลินและยูเรียฟอร์มาลดีไฮด์เข้มข้น (UFC)

กาวสำหรับอุตสาหกรรมไม้อัด( กาว UF,MUF,MF )

      บริษัทของเราผลิตกาวยูเรีย-ฟอร์มัลดีไฮด์ (UF) , กาวเมลามีน-ฟอร์มัลดีไฮด์ (MF) และกาวเมลามีน-ยูเรีย-ฟอร์มัลดีไฮด์ (MUF) ซึ่งใช้สำหรับอุตสาหกรรมไม้อัด ประเภทไม้ Particle board (PB), Medium Density Fiberboard (MDF), Plywood, Oriented Strand board (OSB), Impregnation paper เป็นต้น.

      เรามีความพร้อมที่จะผลิตกาวสำหรับอุตสาหกรรมไม้อัดที่สามารถควบคุมค่า Formaldehyde Emission และค่า Internal bonding ในเนื้อไม้ให้เป็นไปตามข้อกำหนดของมาตรฐานยุโรป (EN), มาตรฐานอุตสาหกรรมของญี่ปุ่น (JIS), มาตรฐานออสเตรเลีย (AS), มาตรฐานนิวซีแลนด์ (NZS) และ California Air Resource Board (CARB) ตามที่ลูกค้าต้องการ

       ทีมวิจัยและพัฒนาของเราพร้อมที่จะพัฒนาผลิตภัณฑ์ตามที่ลูกค้าต้องการโดยเฉพาะ เช่น ความทนทานต่อความชื้น การปล่อยมลพิษระดับต่ำ เป็นต้น เพื่อส่งมอบผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพและมีประสิทธิภาพสูงสุดให้แก่ลูกค้า

ฟอร์มาลิน (Formalin)

       เราใช้เทคโนโลยี Silver Catalyst ในการผลิตฟอร์มาลีนที่มีความเข้มข้นสูงกว่า 50 % ซึ่งมีปริมาณเมทานอลและมีปริมาณกรดฟอร์มิกต่ำ เราสามารถผลิตฟอร์มาลีนที่มีความเข้มข้นที่หลากหลาย อีกทั้งยังสามารถผลิตฟอร์มาลีนที่มีความบริสุทธิ์สูงได้หากลูกค้าต้องการ นอกจากนี้เรายังมีบรรจุภัณฑ์หลายประเภทให้ลูกค้าเลือกใช้งานได้ตามความเหมาะสม เช่น ถังแกลลอน, ถัง IBC TANK, รถ Tanker เป็นต้น

Formalin

 We produce high-quality formalin with concentrations above 50 percent with low residue of methanol and formic acids by using our Silver Catalyst Technology. We providevariety of customized product to meet the requirements from our customers’ formalin concentration as well as the high purity Formalin products when requested.

ยูเรีย (Urea)

          ยูเรียประเภทเม็ดเล็ก (Prilled Urea) และเม็ดโฟม (Granular Urea) สำหรับใช้ในอุตสาหกรรม ซึ่งนำเข้าโดยตรงจากผู้จัดจำหน่ายทั่วโลกและจัดจำหน่ายไปยังอุตสาหกรรมต่างๆ ในประเทศไทย โดยมีคลังสินค้าตั้งอยู่ที่ท่าเรือสัตหีบในจังหวัดชลบุรี

Methanol

 Our Methanol is directly imported from global suppliers and distributed to various industry in Thailand, with our large capacity storage tanks at Sattahip port, Chonburi.

เมทานอล (Methanol)

         เมทานอลนำเข้าโดยตรงจากผู้จัดจำหน่ายชั้นนำทั่วโลกและจัดจำหน่ายไปยังอุตสาหกรรมต่างๆในประเทศไทย โดยมีถังเก็บขนาดใหญ่อยู่ที่ท่าเรือสัตหีบในจังหวัดชลบุรี

ยูเรียฟอร์มาลดีไฮด์เข้มข้น (UFC)

           เราสามารถผลิตยูเรียฟอร์มัลดีไฮด์เข้มข้น (UFC) อาทิเช่น UFC 65, UFC 70, UFC 80 และ UFC 85 เพื่อตอบสนองลูกค้าที่ต้องการความสะดวกในการขนส่งระยะทางไกล