การฝึกปฐมพยาบาลเบื้องต้น

ในเดือนมีนาคม พ.ศ. 2564 ทีมงาน GAI ได้เข้าร่วมในโปรแกรมการฝึกอบรมการปฐมพยาบาล โดยกล่าวถึงทักษะการช่วยชีวิตที่จำเป็น เช่น การช่วยปั๊มหัวใจและ CPR การปฐมพยาบาลบาดแผลและการห้ามเลือด การจัดการอาการบาดเจ็บที่กระดูกสันหลัง สถานการณืช่วยเหลือคนจมน้ำ และเครื่องกระตุ้นหัวใจภายนอกแบบอัตโนมัติ (AED)