Category Archives: News

ความท้าทายของอุตสาหกรรมกาวในปัจจุบันและการแก้ไขปัญหาในอุตสาหกรรมการผลิตกาว

adhesion challenges in manufacturing production

ปัจจุบันการผลิตกาว สี สารเคลือบ และวัสดุผสมต่างๆนั้นมีการใช้เทคโนโลยีขั้นสูงในการผลิต ผู้ผลิตหลายรายพัฒนาได้ผลิตภัณฑ์ให้มีคุณภาพสูงขึ้นโดยใช้วัสดุและเทคนิคที่ทันสมัยเพื่อกระบวนการที่มีประสิทธิภาพและมีความคุ้มทุนมากขึ้น ทำให้ผลิตภัณฑ์มีความแข็งแรง มีน้ำหนักเบา และเป็นที่เชื่อถือได้มากยิ่งขึ้น ตัวอย่างเช่น อุตสาหกรรมยานยนต์ซึ่งในขณะนี้ได้มีการใช้สารเคลือบซิลิโคนเพื่อผนึกพื้นผิวที่สำคัญแทนการใช้ปะเก็น เช่น ฝาครอบวาล์วและอ่างน้ำมันหล่อลื่นกับบล็อกเครื่องยนต์ นอกจากนี้