การฝึกดับเพลิงขั้นพื้นฐาน

ในเดือนมีนาคม พ.ศ. 2564 ทีมงาน GAI ได้เข้าร่วมในโครงการฝึกอบรมการดับเพลิงขั้นพื้นฐานที่ออกแบบมาเพื่อทำความเข้าใจสาเหตุของเพลิงไหม้ การป้องกัน การดับเพลิง และเทคนิคการกู้ภัยในกรณีฉุกเฉิน