เกี่ยวกับเรา

            เกี่ยวกับเรา

 
 

 

 

บริษัท โกลบอลแอดวานซ์อินดัสตรี จำกัด

      บริษัท โกลบอลแอดวานซ์อินดัสตรี จำกัด เริ่มก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2561 ณ สวนอุตสาหกรรม 304 จังหวัดปราจีนบุรี เราเป็นหนึ่งในผู้จัดจำหน่ายฟอร์มาลีน, UFC และกาวยูเรียฟอร์มัลดีไฮด์เรซินคุณภาพสูงให้แก่โรงงานผลิตไม้อัดแผ่นเรียบ โรงงานผลิตไม้อัดจากเศษไม้ และโรงงานอัดไม้จากไฟเบอร์ในประเทศไทย ภายใต้ระบบมาตรฐานคุณภาพ ISO 9001: 2015 Quality Management System และ ISO 14001: 2015 Environmental Management

      เราใส่ใจในทุกขั้นตอนการผลิตเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าด้วยผลิตภัณฑ์ที่ได้คุณภาพ ตรงตามมาตรฐาน และตรงต่อเวลา นอกจากนี้เรายังมีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาให้สินค้าสามารถตอบโจทย์ความต้องการที่มีมากขึ้นต่อไปในอนาคต

      ด้วยความตั้งใจของผู้บริหารและบุคลากรของบริษัทฯ เรามุ่งมั่นที่จะเป็นผู้นำด้านอุตสาหกรรมในการผลิตฟอร์มาลีน และกาวยูเรียฟอร์มัลดีไฮด์เรซินคุณภาพสูง เรามีทีมวิจัยและพัฒนา พร้อมทั้งเทคโนโลยีและเครื่องจักรที่ทันสมัยภายในโรงงานที่ได้รับมาตรฐานในระดับสากล และเราให้ความสำคัญเรื่องความปลอดภัยและการเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอยู่เสมอ เพื่อให้คุณ “ก้าวไปได้ไกลกว่า Go Further with GLOBAL”

วิสัยทัศน์

“เติบโตอย่างยั่งยืน ให้บริการด้วยคุณภาพ เอาใจใส่ต่อสิ่งแวดล้อมและสังคม”